Allmän information

En pussel med de nationella flaggorna av Sverige och Turkiet på en bakgrund med världskartan.
Se till att du har ett gott försäkringsskydd som täcker sjukvård när du reser till Turkiet. Observera också att några reseförsäkringar endast gäller i 45 dagar.

Från och med den 1 februari 2012 har inresebestämmelserna till Turkiet ändrats. Alla svenska medborgare som reser till Turkiet behöver inte ansöka om ett visum om de tänker stanna i landet i upp till 90 dagar.

Som svensk medborgare har du rätt att befinna dig i Turkiet sammanlagt 90 dagar utan visering på en period av 180 dagar.

Detta betyder att om du t.ex. vistas där på 60 dagar och bestämmer dig för att resa till Grekland på 14 dagar och sedan kommer tillbaka, har du bara kvar 30-dagarsvistelse i Turkiet innan du behöver lämna landet igen (inom den ovannämnda 180-dagarsperioden). Du kan följaktligen inte längre få nya 90 dagar genom att du reser ut och sedan tillbaka in i landet.

Observera att om du stannar längre än 90 dagar utan att ha ett visum kan du få böter. I vissa fall kan de turkiska myndigheterna även förbjuda ett återvändande till Turkiet under en kortare eller längre period.

Kom ihåg följande när du reser till Turkiet:

Innehavare av svenska pass har rätt att:
 • resa till och träda in i Turkiet om syftet med resan är turism eller affärsresa
 • stanna i upp 90 dagar i Turkiet utan visering under en period av 180 dagar.
Svenska resenärer måste:
 • ha ett pass som är giltigt på minst 150 dagar vid inresa i Turkiet.

Res till Turkiet utan ett visum

Som svensk medborgare har du rätt att resa till Turkiet utan visering och stanna i upp till tre månader i landet. Observera att om syftet med din resa inte är turism eller en tjänsteresa, utan t.ex. du reser för att studera eller arbeta i Turkiet, måste du ansöka om ett lämpligt visum.

Krav för att resa till Turkiet

Läs igenom följande krav innan du reser till Turkiet.

Passregler

Ett rosa provisoriskt pass och ett annat svenskt pass på en världskarta.
Se till att dina resehandlingar är giltiga under hela din vistelse i Turkiet. Om du reser från ett tredje land (t.ex Iran, Irak, Syrien) och inte har giltiga resedokument kommer du att avvisas tillbaka till det land som du reste ifrån. I detta fall är det inte tillåtet att du blir återvänd till Sverige genom Turkiet.

Vi rekommenderar dig att vara mycket försiktig när du förbereder dina resehandlingar. I enlighet med en ny bestämmelse, som trädde i kraft den 1 januari 2015, måste alla utländska pass vara giltiga på minst 150 dagar vid inresa i Turkiet. Det betyder att om du t.ex. vill resa dit i augusti och ditt pass löper ut i oktober samma år, behöver du förnya det, så att du utan några problem kan träda in i landet. Det är därför tillrådligt att du noggrant kontrollerar den sista giltighetsdagen på ditt pass inför din resa till Turkiet.

Lägg också märke till att de svenska provisoriska passen i A4-format som har utfärdats av svenska ambassader och konsulat inte gäller för inresa i Turkiet. Du kan endast använda dem för utresa eller genomresa genom Turkiet. De rosa provisoriska passen som utfärdas av polismyndigheten i Sverige är dock giltiga och du kan både resa in och ut ur Turkiet med ett sådant pass.

Observera att främlingspass inte räknas som svenska pass. Därför måste eventuella in-och utresebestämmelser kontrolleras hos Turkiets egen myndighet för migrationshantering, DGMM (Generaldirektoratet för migrationshantering) eller Turkiets ambassad i Stockholm.

Notera också att några hotell kan begära ditt pass vid registrering och du kan få det tillbaka dagen efter. Se till att du får tillbaka passet i god tid innan du reser hem.

Viseringsfria länder

Det finns 78 länder vars medborgare inte behöver ett visum för att träda in och vistas i Turkiet i upp till tre månader. Medborgare från länder Sverige, Danmark, Finland, Island, Schweiz m.fl. kan resa till landet utan att gå igenom den långa ansökningsprocessen om ett vanligt visum.

Vem är berättigad att resa till Turkiet utan visering?

Du är berättigad att resa till Turkiet utan visering om:
 • du har ett svenskt pass
 • du reser som turist eller affärsresenär
 • du stannar i max. 90 dagar.

Inga avgifter

Det finns ingen avgift för att resa till eller träda in i Turkiet och stanna i 90 dagar, om du är svensk medborgare.

Du behöver dock betala en avgift om du ansöker om ett student-, eller arbetsvisum. Ansöker du om ett uppehållstillstånd, behöver du bevisa att du är ekonomiskt oberoende.

Vilka dokument behöver jag för att resa till Turkiet?

För att åka till Turkiet, behöver du bara ett giltigt svenskt pass med en giltighetstid på minst 150-dagar efter inresedatum.

Ansök om ett uppehållstillstånd

Om du dock kommer att vistas under en längre period där, behöver du ansöka om ‘’blå boken’’ - ett uppehållstillstånd och förlänga en nuvarande period. Du kan få ett kortvarigt uppehållstillstånd som kan vara giltigt i upp till 1 år. För att skaffa ‘’blå boken’’, behöver du förbereda alla nödvändiga dokument, samt ett intyg på att du har ett visst belopp pengar så att du kan klara dig ekonomiskt under din vistelse i Turkiet. Det kan t.ex. vara ett turkiskt bankkonto med tillräckligt med pengar för den period du tänker stanna.

För att ansöka om ett uppehållstillstånd, måste du:

 • befinna dig i Turkiet
 • boka ett datum för en intervju
 • ha en turkisk sjukförsäkring som är godkänd för uppehållstillstånd
 • ha ett turkiskt bankkonto med tillräckligt med pengar för din vistelse (ca 500 USD per månad)
 • adressen där du kommer att bo
 • ansökningsformulär, ifyllt på nätet och utskrivet
 • ett giltigt pass
 • fyra passbilder.

Notera också att ansökan om ett uppehållstillstånd måste göras innan ditt uppehållstillstånd har gått ut. Utlänningar som har ett uppehållstillstånd som är giltigt ett år eller längre måste från och med den 1 februari 2012 registrera sig hos socialförsäkringsmyndigheten (SGK-Sosyal Güvenlik Kurumu).

Visum

Om din vistelse i Turkiet kommer att vara längre än 90 dagar, eller om du tänker studera eller arbeta i Turkiet, behöver du ansöka ett visum. Student-, och arbetsvisumen tillåter flera inträden i landet.

Det rekommenderas att du ansöker om visum minst en månad i förväg före din planerade resa, så att du kan undvika eventuella olägenheter som kan orsakas av förseningar vid behandling av din ansökan. Observera att även om du får ett visum, garanteras inte att du får ett inträde till Turkiet. Det bestäms av tulltjänstemännen.

Arbetsvisum

För att vara berättigad att arbeta i Turkiet, måste du ansöka om följande:
 • ett arbetsvisum
 • ett arbetstillstånd
 • ett uppehållstillstånd.

Observera att du inte får ansöka om ett arbetsvisum, förrän du har ett jobberbjudande och en arbetsgivare i Turkiet som vill anställa dig.

En penna och ett arbetstillstånd till Turkiet
Varje utlänning som arbetar i Turkiet måste ha ett giltigt arbetstillstånd. Dessa tillstånd utfärdas av Turkiets ministeriet för arbete och social trygghet (MLSS).

Inför din resa till Turkiet

Du måste ansöka om ett arbetsvisum vid den närmaste turkiska ambassaden, medan din arbetsgivare måste lämna in en ansökan hos Turkiets ministeriet för arbete och social trygghet (MLSS). När du och din arbetsgivare har skickat in din ansökan, kommer MLSS att behandla ansökan inom 90 dagar. Om din ansökan godkänns, måste du besöka den turkiska ambassaden personligen för att ditt arbetstillstånd och arbetsvisum stämplas i ditt pass.

Efter att du har rest in i Turkiet

Du måste ansöka ett uppehållstillstånd. Ansökan ska göras inom 30 dagar efter att du har anlänt i landet.

Förlängning av ditt arbetstillstånd

Arbetstillståndet är vanligen giltigt i ett år och kan förlängas efter att det löper ut. Om du vill stanna längre kan du ansöka om förlängning av ditt arbetstillstånd inom två och en halv månader innan ditt arbetstillstånd går ut. Lägg märke till att om du beviljas ett arbetstillstånd, kan du enbart använda det på den enskilda arbetsplatsen, följaktligen får du inte arbeta på en annan arbetsplats.

Om du har arbetat i Turkiet i minst 5 år utan avbrott, kan du få ett självständigt arbetstillstånd, vilket gör att du kan arbeta som egenföretagare. Detta är en viktig milstolpe om du tänker starta ett eget företag i Turkiet.

Studentvisum

Entrén till Istanbuls universitetets största campus, vid Beyazıttorget med den turkiska flaggan
Istanbuls universitetet som är Turkiets största universitet grundades år 1453. Det har fått sitt nuvarande namn 1924, då juridik-, medicin- och konstfakulteterna upprättades.

Studentvisumet kan användas av internationella studenter som redan har blivit antagna vid ett turkiskt universitet. För att ansöka om ett studentvisum, måste du först boka en intervju vid den närmaste turkiska ambassaden.

Notera att du måste boka din tid innan ditt besök på ambassaden. Du kan boka din intervju genom att använda webbplatsen för den Turkiska ambassaden.

Inför din resa till Turkiet

Du måste fylla i ett ansökningsformulär och skicka in det till den närmaste turkiska ambassaden tillsammans med de följande dokumenten:

 • ett giltigt pass
 • två passfoton
 • antagningsbrev från ett turkiskt universitet
 • bevis på en sjukförsäkring
 • bevis på tillräckligt med pengar för att stödja dina studier och boende i Turkiet
 • ett kvitto för betalad avgift för din visumansökan

Observera att den turkiska ambassaden kan kräva ytterligare dokument. De internationella studenterna måste erhålla sitt studentvisum innan de kommer in i Turkiet. Studenter som kommer till Turkiet utan ett studentvisum, kommer varken att tillåtas att skriva in sig vid universitetet eller få ett uppehållstillstånd på plats i landet.

Efter att du har rest in i Turkiet

Du måste ansöka ett uppehållstillstånd. Du måste ansöka om det senast en månad efter att du har kommit in i Turkiet. Uppehållstillståndet är vanligen giltigt i ett år och kan förlängas. Du måste ansöka om en förlängning 60 dagar innan ditt uppehållstillstånd löper ut.

Turkiets säkerhetsläge

Turkiets säkerhetsläge har försämrats under de sista åren. Flera terrordåd har ägt rum i städer som Istanbul, Ankara, Diyarbakir, Izmir m.fl. Även om de flesta terrorattentaten har utförts i de sydöstra delarna av landet och målet har varit den turkiska statsapparaten, är risken för terrordåd fortfarande hög. Därför avråder Utrikesdepartementet från icke-nödvändiga resor till hela sydöstra Turkiet, särskilt i närheten av gränserna mot Syrien och Irak, eftersom säkerhetsläget där är oförutsägbart, och en ytterligare försämring kan inte uteslutas.

Svenskar som reser till Turkiet ska vara mycket försiktiga och informerade om den lokala säkerhetssituationen via media och ambassadens reseinformation. Resenärerna ska vara särskilt uppmärksamma på offentliga platser med större folksamlingar såsom populära turistattraktioner, offentliga byggnader, samt vid hamn och kollektivtrafiken. Det förekommer också regelbundet demonstrationer som kan riskera att bli våldsamma. Resenärer bör därför undvika demonstrationer och oroligheter.

Eftersom de turkiska myndigheterna regelbundet kontrollerar identitetshandlingar, bör du alltid ha med dig ditt id-kort. Utlänningar kan också uppmanas av polisen att visa sina uppehållstillstånd, pass och/eller visum.