Navigering

Om ESTA och Visa Waiver Program

Vad är ESTA?

Två lyckliga unga människor med ryggsäckar hoppar på en klippa i ett av världens största kanjoner: Grand Canyon i nordvästra Arizona, USA.
Grand Canyon är en av världens mäktigaste naturupplevelser, en djup häpnadsväckande dalgång med branta kanter, bedårande vyer och breda ökenlandskap. Den befinner sig i nordvästra Arizona och är med i Unescos lista över världsarv. Särskilt vackert blir landskapet i gryningen eller skymningen, när solen blänker mot de rödaktiga sluttningarna.

ESTA (Electronic System for Travel Authorization) är ett elektroniskt system, vilket tillåter medborgare från Sverige och många andra EU-länder som är med i Visa-Waiver- programmet att resa till USA utan att de behöver ansöka om ett visum.

Alla resenärer från dessa länder behöver istället fylla i en ansökan om ett inresetillstånd på nätet. Alla som får ett ESTA-godkännande, kan resa som turister eller på en affärsresa och stanna i USA i upp till 90 dagar. Det elektroniska systemet för ansökan om inresetillstånd infördes av den amerikanska regeringen den 12:e januari 2009 för att stärka säkerheten och förhandsgranska alla som vill åka till Förenta Staterna.

Vad är Visa Waiver Program?

Den amerikanska regeringen har utvecklat ett program som heter Visa Waiver Program och tillåter medborgare från länder som är med i programmet (som Sverige till exempel) att resa till USA som turister, eller affärsresenärer utan att behöva skaffa ett visum. De får stanna i USA i maximalt 90 dagar.

För närvarande deltar 38 länder i programmet. Alla utvalda länder anses vara höginkomstekonomier med ett mycket högt mänskligt utvecklingsindex. Nedan finns en fullständig lista med alla deltagande länder:

Vilka länder deltar i Visa Waiver Program?

De följande länderna deltar i Visa Waiver-programmet:

 • Andorra
 • Australien
 • Österrike
 • Belgien
 • Brunei
 • Chile
 • Tjeckiska Republiken
 • Danmark
 • Estland
 • Finland
 • Frankrike
 • Tyskland
 • Grekland
 • Ungern
 • Island
 • Irland
 • Italien
 • Japan
 • Lettland
 • Liechtenstein
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Monaco
 • Nederländerna
 • Nya Zeeland
 • Norge
 • Portugal
 • Malta
 • San Marino
 • Singapore
 • Slovakien
 • Slovenien
 • Sydkorea
 • Spanien
 • Sverige
 • Schweiz
 • Taiwan
 • Storbritannien

Vem får ansöka om ett ESTA?

Du får ansöka om:

 • Du reser till USA som turist eller på en affärsresa och vill stanna i maximalt 90 dagar.
 • Du är medborgare i ett land som är med i Visa Waiver Programmet (VWP).
 • Du har ett giltigt pass, utfärdat av ett VW-land.
 • Du för tillfället inte har besöksvisum.
 • Du har en returbiljett eller en biljett för din fortsatt resa.
 • Du inte utgör ett hot mot USA:s välfärd, lagar eller säkerhet.
 • Observera att även småbarn och spädbarn måste ha ett ESTA-tillstånd.

Du kan inte använda ESTA, när:

 • Du inte är medborgare i ett VW-land.
 • Du vid ett tidigare tillfälle har nekats en inresa till USA.
 • Du vid ett tidigare tillfälle har nekats ett visum till USA.
 • Du någon gång har blivit arresterad (även om arresteringen inte resulterade i en brottmålsdom).
 • Du någon gång har deporterats från USA.
 • Du vid ett tidigare besök har stannat längre än du har haft tillstånd till.
 • Du planerar att stanna längre än 90 dagar i USA.
 • Du planerar att resa till USA för att studera, praktisera eller utföra journalistiskt arbete.
 • Du har accepterat en anställning eller ska driva ett företag i USA.

Varför måste jag fylla i en ESTA-ansökan?

The Department of Homeland Security (DHS) har utvecklat ESTA och andra åtgärder för att öka säkerheten i Visa Waiver-programmet. Målet är att förhandsgranska alla som vill åka till USA, så att de amerikanska myndigheterna kan besluta i förväg om en sådan resa innebär något hot mot USA:s lagar, välfärd eller säkerhet.

Vad är nackdelarna med att använda Visa Waiver- programmet?

Även om det är mycket lättare att ansöka om ett ESTA-tillstånd än om ett visum, kan det finnas några nackdelar. Vi rekommenderar dig att du noggrant överväger följande eventuella olägenheter:

 • Du får inte ändra eller förlänga din icke-immigrationsstatus.
 • Om ditt ESTA-tillstånd har nekats, har du varken någon rätt till omprövning eller överklagande.

Vad är skillnaden mellan ett ESTA och ett visum?

ESTA-tillståndet är inte samma sak som ett visum. Inresetillståndet gäller bara i 90 dagar och kan endast användas om du reser som turist eller affärsresenär. Medborgare som har ett giltigt visum får fortfarande resa till USA i det syfte för vilket visumet utfärdats. Personer som reser med giltigt visum behöver inte ansöka om ett ESTA.

I några fall måste du ansöka om ett visum för att kunna resa till USA. Det kan vara att:

 • Du tänker stanna i mer än 90 dagar i USA.
 • Du reser till USA i något annat syfte än turism och kortsiktiga affärsresor.
 • Du kommer att resa till USA med ett flygbolag som inte har undertecknat Visa Waiver Program.
 • Du tror att din ansökan kommer att avvisas på grund av några av reglerna i Immigration and Nationality Act t § 212(a).

En steg-för-steg-guide till din ESTA-ansökan

Om du vill resa till USA som turist eller affärsresenär och stanna i maximalt 90 dagar, behöver du bara fylla i en ESTA-ansökan på nätet. Nedan finns några riktlinjer om hur du enklast kan göra det.

En ny ansökan

Besök först ESTA:s officiella webbsida, där du kan fylla i din nya ansökan om ett inresetillstånd till USA eller kontrollera din redan existerande ansökan. Om du vill påbörja en ny ansökan, klicka på ''Ny ansökan’’-knappen som befinner sig till höger om sidan.

Två knappar för en ny ansökan och granskning av existerande ansökan längst upp till höger på ESTA:s officiella hemsidan.
Du kommer att omdirigeras till nedre delen av hemsidan så fort du väljer mellan ‘’Ny ansökan’’ och ‘’Kontrollera existerande ansökan’’.

Du behöver omkring 20 minuter för att slutföra ansökningsprocessen.

Vi rekommenderar dig att du tar på dig den nödvändiga tiden för att slutföra din ansökan, om du har en sådan möjlighet. Lägg märke till att uppgifterna som du har angivit inte sparas för ett senare tillfälle. Din session kommer att löpa ut efter en period av inaktivitet och det kommer att visas ett meddelande på skärmen som kommer att fråga dig huruvida du vill fortsätta eller inte.

Knappar för en enskild ansökan och grupp av ansökningar längst ner till höger på ESTA:s officiella hemsidan.
Du kan skapa två eller flera ansökningar (upp till 50 ansökningar per betalning) per en gång. Det behövs att du skapar en kontaktperson för hela gruppen. Personerna i grupperna måste inte resa tillsammans.

Säkerhetsmeddelande

På skärmen kommer det att visas ett säkerhetsmeddelande som du behöver bekräfta för att kunna fortsätta med nästa steg.

Ett säkerhetsmeddelande om ESTA:s hemsida med två knappar efter texten ‘’Avbryt och Lämna’’ och ‘’Bekräfta och Fortsätt’’
Du behöver klicka på knappen ‘’Bekräfta och Fortsätt’’ för att kunna fylla i din ESTA-ansökan.

Ansökningsprocess i 6 steg

Nu kan du börja fylla i din ESTA-ansökan. Du behöver gå igenom 6 olika steg:

De 6 ESTA-ansökningsstegen
Du kan redigera några uppgifter om nödvändigt i steg 5 innan du har betalat för din ansökan.
1.

Friskrivningsklausul

I steg 1 behöver du läsa och godkänna friskrivningsklausulen och lagen om Travel Promotion Act of 2009.

Friskrivningsklausulen informerar dig om granskningen av dina uppgifter i databaser för brottsbekämpning, samt att ett godkänt ESTA inte garanterar att du får komma in i USA. Det bestäms av tulltjänstemän från Customs and Border Protection.

Du behöver acceptera friskrivningsklausulen och lagen om Travel Promotion Act of 2009 för att kunna fortsätta med ansökan. Det finns också möjligheten att du får ytterligare information innan du klickar på knappen att du godkänner dem.

Steg 1 av ESTA-ansökan med en ruta med text angående ESTA:s friskrivningsklausul.
Du behöver intyga att du har läst friskrivningsklausulen och godkänner den för att kunna fortsätta till lagen ’’Travel Promotion Act of 2009’’.

Lagen om Travel Promotion Act of 2009 informerar dig om att du måste betala en avgift av 10.00 USD för användningen av ESTA-systemet och ytterligare 4.00 USD för handläggningen av din ansökan.

Steg 1 av ESTA-ansökan med en ruta med text angående lagen om Travel Promotion Act (2009)
Du behöver betala en avgift av totalt 14.00 USD för din ESTA-ansökan. Om den nekas av någon anledning, kommer du endast att debiteras 4.00 USD.
2.

Sökandens information

I steg 2 behövs både personliga uppgifter och din passinformation.

 • Alla svar måste vara på engelska.
 • Du behöver svara på alla obligatoriska fält (markerade i röd asterisk*) för att kunna fortsätta med de nästa stegen.
 • De svenska bokstäverna, ‘’å’’, ‘’ä’’ och ‘’ö’’ , måste skrivas som de står i den maskinläsbara delen av ditt pass. Bokstaven ”å” måste skrivas som ”aa”, ”ä” måste skrivas som ”ae” och ”ö” skall skrivas som ”oe”.

Information om sökanden/passinformation

I steg två behöver du fylla i ditt efternamn, förnamn, kön och andra namn eller alias (om tillämpligt). Alla fält markerade i rött är obligatoriska.

Steg 2 av ESTA-ansökan med rutor om sökandens uppgifter
Alla uppgifter som du anger måste vara sanningsenliga och korrekta.

Den som vill åka till USA inom VW- programmet, behöver ange personlig information, så att alla uppgifter kan kontrolleras i databaser för brottsbekämpning. Syftet med hela ESTA-ansökningsprocessen, som har implementerats av Department of Homeland Security (DHS), är att utgöra ytterligare en säkerhetsnivå och underlätta för de amerikanska myndigheterna som i förväg kan besluta om en sådan resa kan innebära något hot mot USA:s lagar, välfärd och säkerhet.

Information om sökanden/passinformation och pass utfärdat av ett annat land

Förutom information om dig själv - födelsedatum, födelsestat, födelseland och din passinformation, behöver du här också ange om du någon gång har fått ett pass eller ett nationellt id-kort utfärdat för resa av ett annat land. Om ja, kommer systemet att kräva att du fyller i information om ditt gamla pass.

Steg 2 av ESTA-ansökan med rutor om sökandens uppgifter och passinformation
Se till att du väljer rätt utfärdandeland av ditt pass. Ditt "utfärdandeland" är samma som ditt "medborgarland". Om du till exempel är en svensk medborgare, men har fått ditt pass på svenska ambassaden i London, är Sverige ditt utgivningsland.

Information om medlemskap, föräldrar och kontaktinformation

I nästa del av steg 2 behöver du ange om du är medlem i GBP Global Entry Program, samt uppge information om dina föräldrar, din kontaktinformation, adress, telefon, e-postadress.

Information om ett annat medborgarskap/en annan nationalitet

Om du för närvarande är medborgare i något annat land, behöver du ange information om annan nationalitet under rubriken: ‘'Annat medborgarskap/ nationalitet’’. Du behöver ange vilket medborgarskap du har, samt hur du har fått det.

Steg 2 av ESTA-ansökan med rutor om medborgarskap i ett annat land
Om du har dubbelt medborgarskap och har ansökt om ESTA, bör du använda ditt VWP-berättigade pass för att komma in i USA.

Anställningsinformation

Innan du går till nästa steg behöver du också ange information om din senaste anställning: jobbtitel, arbetsgivarens namn, hemadress, stad, stat, land, landskod och telefon.

Steg 2 av ESTA-ansökan med rutor om senaste anställningsinformation
Du behöver ange information om din senaste anställning för att bevisa att du inte planerar att invandra till USA och följaktligen att du kan få turist eller icke-invandrarstatus.
3.

Reseinformation

I steg 3 behöver du fylla i din reseinformation: kontaktinformation och adress i USA, samt kontaktinformation för nödsituationer.

Steg 3 av ESTA-ansökan med rutor om både kontaktinformation i USA och för nödsituationer inom eller utanför USA.
Även om ditt ESTA godkänns, garanteras det inte att du får komma in i USA. Det bestäms av gräns-och tulltjänstemannen.
4.

Behörighetsfrågor

I nästa steg 4 behöver du svara på 9 JA/NEJ-behörighetsfrågor om smittsamma sjukdomar av allmän hälsobetydelse, fysiska eller mentala sjukdomar, drogmissbruk, gripanden och domar för brott, bedrägeri, terroristaktiviteter, resor till Irak, Syrien, Iran, Sudan, Libyen, Somalia eller Jemen. Du behöver välja ‘’ja’’ eller ‘’nej’’ från rullgardinsmenyn vid sidan av var och en av frågorna. Alla frågor är obligatoriska.

Steg 4 av ESTA-ansökan med nio behörighetsfrågor.
Observera att om svaren på några av behörighetsfrågorna ändras under tvåårsperioden som ditt ESTA är giltigt, måste du ansöka på nytt.
5.

Granska ansökan

Du kan kontrollera din ansökan och korrigera eventuella misstag i steg 5. Om du vill rätta några av uppgifterna som du har angivit i de fyra föregående stegen, klicka på ‘’Redigera’’ till höger av respektive steget.

Steg 5 av ESTA-ansökan där de angivna uppgifterna kan redigeras.
Innan du har skickat in din ESTA-ansökan med de nödvändiga betalningsuppgifterna, kan du redigera alla uppgifter med undantag för passnumret och passets utgivningsland. Om du har angivit fel passinformation och redan har betalat din ansökningsavgift, måste du skicka in en ny ansökan och då kommer du att debiteras på nytt.
6.

Betala nu

I steg 6 behöver du betala avgiften för hanteringen av din ansökan. Den är totalt 14.00 USD.

Steg 6 av ESTA-ansökan med betalningssammanfattning.
Du kan göra betalningen antingen strax efter att du har fyllt i din ansökan eller upp till 7 dagar efter att du har skickat in den. Du kommer att bli informerad om sista möjliga datumet om vilket du kan betala avgiften.

Betalningen kan antingen göras med PayPal eller ett giltigt kreditkort (MasterCard, VISA, American Express och Discover (JCB, Diners Club). Välj ett av alternativen nedan:

En ruta med två betalningsalternativ: Jag vill betala med PayPal-konto och Jag vill betala med ett betal-eller kreditkort.
Observera att Customs Border Protection inte är ansvarig för tredje parts avgifter, som kan debiteras för av din bank eller PayPal för transaktionen.

Betala med PayPal

Om du väljer att du vill betala med PayPal kommer du att omdirigeras till PayPals officiella webbsida.

En ruta med de två betalningsalternativen där ett av dem ‘’Jag vill betala med PayPal-konto’’ är markerat.
Vid sidan av kredit-eller betalkort kan du betala avgiften med ditt PayPal-konto.
Steg 6 av ESTA-ansökan med fält där betalningsinformation ska anges.
Observera att om du inte betalar avgiften för din ansökan inom 7 dagar från och med du har skickat in den, kan du inte få åtkomst till den och du måste fylla i ansökan på nytt.

Betala med betal-eller kreditkort

Om du väljer det andra alternativet ’’Jag vill betala med ett betal-eller ett kreditkort’, behöver du fylla i din kredit-eller betalkortsinformation.

En ruta med de två betalningsalternativen där ett av dem ‘’Jag vill betala med ett betal-eller kreditkort’’ är markerat.
Din ansökan kommer inte att handläggas förrän all betalningsinformation har mottagits.
Steg 6 av ESTA-ansökan med fält där kredit-, eller betalkortsinformation ska anges.
Notera att din kreditkortsinformation är säker eftersom ESTA-systemet inte sparar den efter att transaktionen är genomförd.

I de flesta fall kommer du att få ett svar omedelbart efter att du har slutfört din ansökan. Ibland kan det dock ta upp till 72 timmar. De tre möjliga statusen är: ’’Ansökning godkänd’’, ’’Resa inte berättigad’’ och ’’Berättigande i väntan på avgörande’’.

Du kan också kontrollera statusen på din ansökan genom att besöka ESTA:s hemsida och klicka “Kontrollera existerande ansökan”. Om du redan har lämnat in en ansökan för en eller flera personer kan du utföra något av följande:

 • Kontrollera ESTA-status.
 • Granska en slutförd ansökan.
 • Uppdatera en obetald eller beviljad ansökan.
 • Betala (inom 7 dagar efter att ansökan gjorts).
 • Visa betalningskvittot.

Din ESTA-ansökan. Hur ansöker jag om ett ESTA-tillstånd?

Du kan ansöka om ett inresetillstånd genom att besöka webbplatsen: https://esta.cbp.dhs.gov/ .

Välj först den specifika ansökningstypen antingen ‘’Enskild ansökan’’ eller ‘’Grupp av ansökningar’’. Webbsidan ger möjligheten att du skickar en individuell ansökan eller att du skapar flera ansökningar (vid till exempel en gruppresa) på en gång.

När du fyller i din ansökan, ombeds du att göra följande:

1.

lämna dina personliga uppgifter

2.

svara på nio säkerhetsfrågor

3.

betala en avgift för hanteringen ($14.00)

Uppgifterna som behövs för ditt ESTA

Du behöver ange personliga uppgifter, din passinformation, samt information om medlemskap i GBP-Global Entry Program, dina föräldrar och din kontaktinformation, ett annat/andra medborgarskap/annan nationalitet (om tillämpligt) och din senaste anställning.

Du kommer också att ombedjas att fylla i kontaktinformation och adress i USA, samt kontaktinformation för nödsituationer. I de sista två stegen uppmanas du att svara på nio ja/nej-behörighetsfrågor och ange betalningsinformation.

Observera!

Du får möjligheten att kontrollera din fullständiga ansökan och redigera några uppgifter strax innan du skickar in den. Notera att du får ett ansökningsnummer, som vi rekommenderar dig att du skriver ner och sparar någonstans.

Vad behövs för att ansöka om ett ESTA?

En gulden kompass och tre passport från olika europeiska länder, inkluderande Sverige på en geografisk karta över världen.
Passet måste i vanliga fall vara giltigt i 6 månader efter hemresa, men eftersom Sverige har en överenskommelse med USA räcker det bara att ditt pass är giltigt under din vistelse i USA.

För att kunna ansöka om ESTA behöver du ungefär 20 lediga minuter, samt följande information:

 • Ett giltigt pass från ett land som omfattas av VW- programmet
 • Ett giltigt kreditkort eller PayPal för att betala $14.00 per ansökan. Kreditkorten som du får får använda är: MasterCard, VISA, American Express och Discover (JCB, Diners Club)
 • Din kontaktinformation
 • Information om din senaste anställning

När får jag ett svar om jag har beviljats inresetillståndet?

Det sker vanligtvis omedelbart. Ibland kan det ta upp till 72 timmar innan man får ett svar.

Vi rekommenderar dig att du skickar ansökan i god tid så att du kan ansöka om ett visum ifall att ditt ESTA nekas.

Hur översättas de svenska bokstäverna: ‘’å’’, ‘’ä’’ och ‘’ö’’ i ESTA-ansökan?

Om du har de svenska bokstäverna: ‘’å’’, ‘’ä’’ och ‘’ö’’ i ditt namn måste de föras in ESTA- ansökan på ett bestämt sätt. De skrivs som de står i den maskinläsbara delen av ditt pass. Bokstaven ”å” måste skrivas som ”aa”, ”ä” måste skrivas som ”ae” och ”ö” skall skrivas som ”oe”. I rutan "förnamn" ska du skriva första namnet i passet oavsett vad ditt tilltalsnamn är och oavsett vad som står på din biljett.

Jag har valt "X" kön i mitt pass, men jag ser inte detta alternativ i ESTA-ansökan. Vad ska jag göra?

Eftersom du för tillfället inte kan välja ‘'X'' kön, när du fyller i det i din ESTA-ansökan, rekommenderas det att du väljer det val som du känner dig mest bekväm med.

Varför behöver jag fylla i min arbetsgivarens uppgifter i ansökan?

Syftet med detta är att bevisa att du inte planerar att invandra till USA och att du kan få turist- eller icke-invandrarstatus.

Hur kan jag rätta ett misstag i min ansökan?

Om du ännu inte har skickat in din ansökan kan du rätta alla fel i din ESTA-ansökan med undantag för passnummer och passets utgivningsland. Innan du slutför och skickar in den, kommer systemet att ge dig tid för granskning, inklusive en möjlighet att bekräfta ditt passnummer. Lägg märke till att så länge ansökningsavgiften inte har debiterats, kan du ändra både passets utgivningsdatum och utgångsdatum.

Om din ansökan redan har godkänts, kan du inte längre ändra passinformationen (sista giltighetsdagen eller passnumret), inte heller någon biometrisk information (ditt namn, födelsedatum, kön eller medborgarskap).

Om du inser att några av uppgifterna måste ändras efter att din ansökan har godkänts, kommer du inte längre ha en möjlighet att ändra dem. Du måste i detta fall skicka en ny ansökan.

Observera att om din första ansökan har godkänts, kommer systemet inte låta dig skicka en ny ansökan, förrän du stänger webbläsaren och försöker igen. Så snart du skickar in din nya ansökan, kommer din första ansökan att tas bort. Ansökningsavgiften kommer att debiteras varje gång en ny ansökan skickas in.

Efter att din ansökan har godkänts kan du fortfarande uppdatera följande fält: e-postadress och adress i USA. Det finns inga avgifter för uppdatering av din ESTA-ansökan.

Informationen i min ESTA-ansökan har ändrats. Hur kan jag ändra den?

Du kan ändra dina uppgifter under ‘'Kontrollera existerande ansökan’’. Observera att efter att din ansökan har godkänts, kan du endast ändra din e-postadress och adress i USA. Om någon av svaren på dina behörighetsfrågor har ändrats eftersom att du t.ex. har blivit arresterad för ett brott som har lett till allvarliga skador på en person eller egendom, ditt enda alternativ att resa till USA skulle vara att ansöka om ett visum vid ambassaden. Vi vill uppmärksamma dig att eventuella falska uppgivna uppgifter i en ESTA-ansökan, kan du leda till ett förbud att komma in i USA i upp till 5 år.

Hur länge gäller mitt ESTA-tillstånd?

Den berömda amerikanska Golden Gate-bron i gryningen. En vacker utsikt från Fort Point, Kalifornien, San Francisco, USA.
Golden Gate-bron uppfördes och invigdes år 1937. Sedan dess har den varit USA:s mest kända landmärke nästefter Frihetsgudinnan och definitivt San Franciscos mest berömda symbol.

Ditt ESTA-tillstånd är giltigt i två år från och med datumet det har godkänts eller tills ditt pass går ut, beroende på vilket som inträffar först. Ditt inresetillstånd brukar vara giltigt för flera resor under en tvåårsperiod. Det betyder att du inte behöver ansöka om ett nytt tillstånd så länge det är giltigt eller tills det inte behövs någon ändring av informationen som du har angivit. Om ditt ESTA löper ut medan du är i USA kommer detta inte påverka din avresa.

Mitt ESTA är inte giltigt i två år? Vilka är orsakerna?

Ett ESTA-tillstånd är vanligen giltigt i två år eller tills ditt pass går ut, beroende på vilket som inträffar först. Så, om ditt ESTA inte är giltigt i två år, kommer förmodligen ditt pass att löper ut tidigare.

Notera att om du får ett nytt pass eller byter ditt namn, kön eller medborgarskap, måste du ansöka om ett nytt inresetillstånd. Detta krävs också om något av dina svar på behörighetsfrågorna har ändrats. Avgiften på 14 USD debiteras för varje ny ansökan.

Om min ansökan har godkänts, betyder det att jag automatiskt får inträde till USA?

Nej. Om ditt ESTA-tillstånd beviljas, innebär detta godkännande att du är berättigad att resa till USA under VWP, men det garanterar inte att du får komma in i USA. Tjänstemännen kan neka ditt inträde till USA om det är någon annan anledning enligt amerikansk lag.

Kan min ESTA-ansökan bli nekad?

Du kan inte resa under Visa Waiver- programmet om du:

 • Fått avslag på din ESTA- ansökan
 • Tidigare har nekats inresa eller ett visum till USA
 • Någon gång blivit arresterad (även om arresteringen inte resulterade i en brottmålsdom)
 • Någon gång har deporterats från USA
 • Om du vid ett tidigare besök stannat längre än du haft tillstånd till (även om det bara gäller en dag)

I vilka fall behöver du ansöka om en ny ESTA?

Du behöver ansöka om ett nytt inresetillstånd om:

 • Du får ett nytt pass utfärdat
 • Du ändrar ditt namn (för-, och/eller efternamn)
 • Du ändrar ditt kön
 • Ditt medborgarskap ändras.
 • Dina förutsättningar ändras, t.ex. du döms för ett brott eller du utvecklar en smittsam sjukdom.

Var uppmärksam!

Även om tvåårsperioden under vilken ditt ESTA är giltigt, inte har passerat, men dina förutsättningar har ändrats, behöver du skicka in en ny ansöka och återspegla dem. Några förändringar kan innebära att du måste ansöka om ett visum vid närmaste amerikanska ambassad.

Måste mina barn också få ett ESTA-tillstånd?

Ja, barn oavsett ålder och med eller utan vuxet sällskap, måste ha sitt eget ESTA-tillstånd.

Behöver jag ta utskrift av mitt ESTA-tillstånd till flygplatsen?

En vacker utsikt över stadslandskap med höga skyskrapor och hamnen i San Diego, Kalifornien i sydvästra USA.
San Diego är USA:s till folkmängden 6:e största stad och som storstad har den mycket att erbjuda. Det finns mängder av härliga stränder längs Stillahavskusten och längs Mission Bay, där lokalborna träffas för att surfa, segla, sola, bada, spela beachvolleyboll eller bara att umgås.

DHS kräver inte att du skriver ut ditt ESTA-tillstånd. Det rekommenderas dock att du åtminstone skriver ut svaret på din ansökan om inresetillståndet och sparar ansökningsnumret. Även om du inte måste presentera en utskrift av ditt ESTA-tillstånd för att kunna resa, råder vi dig att du skriver ut det för eget bruk.

Behöver jag ta med mig andra dokument än mitt ESTA-tillstånd under min resa till USA?

För att kunna resa till USA, behöver du:

 • ett godkänt ESTA-tillstånd
 • ett giltigt elektroniskt pass.

Ett elektroniskt pass, också kallat för biometriskt pass har en speciell symbol på passets framsida och är en säkrare typ av pass med ett inbäddat elektroniskt chip som ansvarar EU-förordningen om säkerhet och biometri i pass. Passets datachip lagrar innehavarens personuppgifter och foto. Vid behov kan fotot från passets chip jämföras med ett foto som tas av gränskontrollen, så att tulltjänstemännen kan bestämma om personen på fotot är samma som personen som använder passet.Alla svenska pass utfärdade sedan år 2005 är biometriska pass.

Observera att passet bara måste vara giltigt under din vistelse i USA och det inte finns några krav på en giltighetstid utöver den avsedda tiden i Förenta staterna.

Mitt ESTA kommer att löpa ut under min resa. Måste ESTA-tillståndet vara giltigt under hela resan?

Ditt ESTA-tillstånd måste bara vara giltigt den dag du träder in i USA. Det måste inte vara giltigt under hela din resa.

Om ditt inresetillstånd löper ut medan du fortfarande är i USA, kommer detta inte att påverka din hemresa, inte heller den tid du får stanna kvar i landet.

Avgifter och betalningsmetoder

Vad kostar det att utfärda ett ESTA-tillstånd?

En ihopfälld 1-dollarssedel och 100-kronorssedel i bakgrunden
Du måste betala en avgift av totalt 14.00 dollar eller omkring 114 kronor (beroende på växelkursen) för handläggningen av din ansökan.

Du måste betala en avgift av totalt 14.00 USD för ansökan och dess hantering. (handläggningsavgift: 4.00 USD, plus tillståndsavgift: 10.00 USD)

Själva betalningen kan antingen göras strax efter att du har fyllt i din ansökan eller vid ett senare tillfälle (upp till 7 dagar efter att du har skickat in din ansökan). I de flesta fall får du svar på din ansökan omedelbart efter att du har skickat in den och betalat avgiften. Ibland kan det dock ta upp till 72 timmar.

Hur betalar jag för min ansökan?

Du kan betala med kredit-/kontokort eller PayPal. ESTA systemet accepterar för närvarande endast följande kredit-/kontokort: MasterCard, Visa, American Express och Discover (JCB, Diners Club). Det är också möjligt att du betalar avgiften för din ansökan senare. Betalningen måste skickas upp till 7 dagar efter att du har skickat in den.

Säkerhet

Är mina uppgifter skyddade?

Ja, dina uppgifter är skyddade. Den här webbplatsen använder teknologi och olika säkerhetsfunktioner som förhindrar obehörig åtkomst av din information.

Hur länge lagras mina uppgifter?

Dina ansökningsuppgifter förblir aktiva under den period som ditt ESTA-tillstånd är giltigt. Den varar vanligen i två år eller tills ditt pass går ut. Efter detta bevaras din information ytterligare ett år. Din information arkiveras sedan i tolv år så att de amerikanska myndigheterna är i stånd att hämta fram informationen i fall av brott eller i syfte att bevara den nationella säkerheten.

Vem får tillgång till mina uppgifter?

Dina uppgifter kan delas med konsulattjänstemän på DOS ifall du får avslag på din ESTA-ansökan och ansöker om ett visum. Det kan underlätta deras beslut om huruvida visum ska utfärdas eller inte.

Informationen kan även delas med federala, delstatliga, stam- eller utländska regeringsmyndigheter eller andra regeringsorganisationer om detta kan underlätta åtgärder som ska förhindra brott och säkra nationella eller internationella intressen.

ESTA-status

Hur kontrollerar jag min ESTA-status?

I de flesta fall kommer du att få ett svar omedelbart efter att du har klickat på ’’Betala nu’’. Ibland kan det ta upp till 72 timmar. Du kan också kontrollera din ansökningsstatus på ESTA-webbsidan genom att klicka på “Kontrollera enskild ansökan” under “Kontrollera ESTA-status”.

Om din ansökan har godkänts, rekommenderar vi dig att du skriver ut eller ner ditt ansökningsnummer. Det kan krävas för att uppdatera din ansökan eller kontrollera dess status.

De tre möjliga statusen är: ’’Ansökning godkänd’’, ’’Resa inte berättigad’’ och ’’Berättigande i väntan på avgörande’’.

Jag har glömt mitt ansökningsnummer. Vad ska jag göra nu?

Om du har glömt ditt ansökningsnummer, kan du hämta det igen genom att gå på ESTA:s webbplats. Välj “Kontrollera ESTA-status” och “Enskild ansökan” i den globala navigationsmenyn eller från hemsidan. Välj sedan “Jag känner inte till ansökningsnumret” och ange följande uppgifter: ditt efternamn, förnamn och passets utgivningsland tillsammans med ditt passnummer och födelsedatum.

Lägg märke till att du måste ange informationen precis som den stod på din godkända ansökan. Om du har gjort ett misstag på din ursprungliga ansökan, kommer systemet inte att kunna känna igen det, och som ett resultat måste du skicka in en ny ansökan.

Jag har inte fått mitt ESTA. Vad kan jag göra?

Om du inte ännu har fått ett svar på din ESTA-ansökan, kan det bero på att din ansökan fortfarande är under hantering. De flesta ansökningarna behandlas omedelbart, men några kan ta upp till 72 timmar.

Observera att det finns tre typer av svar på en ESTA-ansökan:

Ansökning godkänd - om du får ett godkänt ESTA, är du berättigad att resa till USA inom en tvåårsperiod och stanna i upp till 90 dagar.

Berättigande i väntan på avgörande - din ansökan är fortfarande under hantering. Du kan kontrollera om några uppdateringar på ESTA:s webbplats.

Resa inte berättigad - om din ansökan har nekats, kommer du att hänvisas till den amerikanska ambassaden för information om hur du ansöker om visering för att resa till USA.

Behöver jag ansöka om ett ESTA om…?

Inträde till USA via land

Om du är medborgare i ett land som deltar i VWP och reser till USA landvägen från Mexiko eller Kanada krävs inte ett ESTA.

Om du inte har ett ESTA och reser till USA landvägen från Mexiko eller Kanada, måste du fylla i pappersformuläret I-94W och gå igenom en manuell inträdesprocess.

Om du ändå har ett ESTA när du reser till USA via ett gränsövergångsställe, måste du inte fylla i pappersformuläret I-94W och din inträdesprocess påskyndas.

Behöver jag ansöka om ESTA om jag har dubbelt medborgarskap i både ett VWP-land och ett icke-VWP-land?

Om du har ett dubbelt medborgarskap och reser med ditt VWP-pass måste du ansöka om ESTA. Om du dock använder ett pass från ett icke VWP-land, behöver du ansöka om ett visum och då gäller ESTA inte för dig.

Observera att du måste ansöka om ESTA med passet som reser på. Det betyder att om du under tiden får ett nytt pass från ditt VWP-land, måste du skicka in en ny ansökan med det nya passet. Du behöver betala en avgift för varje ny ansökan.

Om du har ett dubbelt medborgarskap och båda länderna är med i VWP, rekommenderas det att du bara väljer ett av dem, så att det undviks eventuella förvirringar.

Om du är både svensk och amerikansk medborgare, behöver du inte ansöka om ESTA. Du måste i detta fall använda ditt amerikanska pass för dina resor.

Behöver jag ansöka om ESTA om jag har ett aktuellt, giltigt visum?

Du kan fortfarande åka till USA i det syfte för vilket visumet utfärdats. Den som har ett giltigt visum, behöver inget ESTA.

Behöver jag ansöka om ett inresetillstånd om jag är kanadensisk medborgare?

Nej, kanadensiska medborgare som reser med kanadensiskt pass behöver inget ESTA.

VWP-medborgare behöver inte ett ESTA för att resa på färjor mellan Vancouver och Victoria, BC och delstaten Washington. De behandlas som vid landvägen.


ESTA för grupper

En närbild av Mount Rushmore National Monument i South Dakota mot blå himmel med de fyra ansikten av: George Washingtons, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt och Abraham Lincoln.
Mount Rushmore National Memorial är ett 5 km² stort område i Keystone, South Dakota, USA som skapats till minnet av de första 150 åren i USA:s historia.

Hur skickar jag en gruppansökan?

När du öppnar webbsidan: https://esta.cbp.dhs.gov/ , behöver du välja ’’Grupp av ansökningar’’. Du kommer att ombes att skapa en kontaktperson för hela gruppen. Kontaktpersonen måste ange följande personliga uppgifter: för-, och efternamn, födelsedatum och e-postadress. Kontaktpersonen har möjligheten att lägga till nya ansökningar (för att påbörja processen för nya sökanden) eller lägga till obetalda ansökningar (för att lägga till en redan existerande obetald ansökan till gruppen).

Hur många ansökningar kan jag skicka in samtidigt?

Du kan som skicka in maximalt 50 ansökningar per betalning. Personerna i grupperna måste inte resa tillsammans.

Kan jag skicka flera betalningar samtidigt?

Ja, du kan betala för en grupp om två eller flera ansökningar som skickas in samtidigt.

Min grupp är låst och jag har glömt vårt grupp-ID. Kan jag ändå kontrollera statusen på min ansökan?

Ja, du kan kontrollera statusen på en enskild ansökan genom att välja “Kontrollera enskild status” under “Kontrollera ESTA-status.”