Navigering
Ett pass med visumstämplar vid inträde i land på en suddig geografisk karta över USA och Mexiko
Ett visum garanterar inte ett inträde till USA. Tjänstemän från Department of Homeland Security och U.S. Customs and Border Protection har befogenhet att tillåta eller att neka ditt inträde till USA och avgöra hur länge du får stanna i landet.

Ett icke-immigrationsvisum avser att du reser som turist, student, yrkesspecialist eller affärsresenär till USA med ett bestämt ändamål. Din vistelse i USA kommer att vara på en viss tidsperiod och du kommer att lämna USA:s territorium efter att den bestämda tidsperioden har passerat.

Du måste bevisa konsulattjänstemannen att du kommer att stanna under en begränsad tidsperiod, att du har kapital för att täcka dina kostnader, och även att du har en bostad utanför USA.

Affärs-/turistvisum

Översikt

B-1/B-2-besöksvisum är för alla som vill åka som turister, affärsresenärer eller för en medicinsk behandling till USA. Om du åker på en tjänsteresa eller till exempel kommer att delta i affärsmässiga konferenser, behöver du ansöka om ett B-1-besöksvisum. B-2-visumet avser antingen en resa för nöjes skull eller för en medicinsk behandling. Ibland kombineras båda visumen som ett enda visum: B-1/B-2.

Syfte

B-1 affärsvisum
 • Konsultera affärspartner
 • Delta i vetenskapliga och pedagogiska möten eller utbildnings-, yrkes- och affärskonferenser
 • Ordna egendom
 • Förhandla avtal
B-2 turistvisum
 • Тurism
 • Semester
 • Besöka vänner eller släktingar
 • Medicinsk behandling
 • Delta i sociala evenemang
 • Delta i musikaliska, sport eller liknande evenemang eller tävlingar, om deltagarna är icke yrkesmässiga utövare och inte betalas för det.
 • Inskrivning i korta kurser (t.ex tvådagars matlagningskurs)

Hur ansöker du?

1.

Fylla i ansökningsformuläret DS-160

Du behöver göra följande:

 • Fyll i det elektroniska ansökningsformuläret för icke-immigrationsvisum (DS-160).
 • Skriv ut bekräftelsesidan av det elektroniska ansökningsformuläret DS-160 (innehållande en streckkod) och ta den med dig till din intervju.
 • Betala avgiften för ditt visum. Lägg märke till att avgiften är icke-återbetalningsbar och måste betalas före intervjun.
2.

Schemalägg en intervju

Efter att du har fyllt i ansökningsformuläret DS-160, måste du boka en visumintervju och besöka den konsulära avdelningen för din visumintervju med en amerikansk konsul på den bestämda dagen och tiden.

Visumintervjuerna är obligatoriska för alla mellan 14 och 79 år och för nästan alla visumtyper (med få undantag). Observera att även om intervjuer inte är nödvändiga för personer i vissa åldrar, har konsulattjänstemännen rätt att kräva en intervju oavsett ålder.

Ålder
 • 13 år och yngre
 • 14 - 79 år
 • 80 år och äldre
En intervju:
 • Krävs generellt inte
 • Krävs (möjliga undantag)
 • Krävs generellt inte

Om du är mellan 14 och 79 år, behöver du schemalägga din intervju här.

Du kommer att behöva följande information för att schemalägga en intervju:

Ett koncept om visum för att resa eller arbeta utomlands
Om ditt besöksvisum (B-1/B-2) löper ut efter ditt planerade ankomstdatum i USA, behöver du inte skaffa ett nytt visum. Du kan anlända i USA ända fram till det sista giltighetsdatumet som anges på ditt visum. Tulltjänstemannen kan avgöra hur länge du får stanna i USA.
 • Ditt passnummer
 • CGI-referensnumret som finns på ditt kvitto för avgiften för visumansökan.
 • Det tio (10)-siffriga streckkodsnumret från din DS-160-bekräftelsesida
3.

Förbered dig inför din intervju

Du behöver ta med dig följande handlingar:

 • Ett pass som är giltigt i minst sex månader utöver din avsedda vistelsetid i USA.
 • Ditt icke-immigrationsvisum, bekräftelsesidan av ditt elektroniska ansökningsformulär (DS-160).
 • Ett kvitto som visar betalningen på 160 USD för ditt icke-immigrationsvisum. Beroende på din nationalitet är det möjligt att det tillkommer ytterligare en avgift för visumutfärdandet.
 • Ett färgfotografi (ca 5 x 5 cm) som är taget under de senaste sex månaderna
 • Ett personbevis (”120-personbevis med alla relationer” från Skatteverket)

Dokument för medicinsk behandling

Om du vill resa till USA för medicinsk behandling, kan du behöva uppvisa ytterligare dokument (utöver de dokument som anges ovan och förutom dokumenten som konsulattjänstemannen kan begära). De kan vara:

 • En medicinsk diagnos från en lokal läkare. Diagnosen måste inkludera information om din typ av sjukdom och anledningen till att du behöver behandling i USA.
 • Ett brev från en läkare i USA som uttrycker en vilja att behandla denna specifika sjukdom och som beskriver längden och kostnaden för din behandling (inklusive läkarnas avgifter, sjukhusvistelsen, och alla medicinskt relaterade kostnader).
 • Dokument som garanterar betalningen av dina transport-, uppehålls-, och medicinska kostnader (ofta i form av bankutdrag eller andra resultaträkningar/besparingar, eller bestyrkta kopior av självdeklarationer).

Arbetsvisum

Översikt

Om du vill arbeta i USA tillfälligt utan att immigrera dit, behöver du ansöka om ett arbetsvisum. Det finns olika arbetstagarkategorier, respektive arbetsvisum enligt typen av arbete som du kommer att utföra. Innan du kan ansöka om ett sådant visum, krävs det i de flesta fall att din blivande arbetsgivare fyller i en petition för icke-immigrationsarbetare från USCIS (ett I-129-formulär). Formuläret måste skickas in tidigast 6 månader före starten av ditt planerade anställningsdatum.

Om din petition godkänns, kommer din arbetsgivare att få ett meddelande, ett I-797-formulär. Detta är godkännandet av din petition, som tillåter dig att ansöka om ett visum.

Alla sökande av H-, L-, O-, P- och Q-visum måste ha en godkänd petition från USCIS för att kunna ansöka om ett arbetsvisum. Utöver petitionen för några arbetsvisum finns ytterligare specifikationer och krav som du kan hitta i tabellen nedan:

ARBETSVISUMBESKRIVNING & SYFTESPECIELLA KRAV
H-1B (fackmän)Utföra ett specifikt arbete i ett visst yrke med en på förhand bestämd anställningKandidatexamen eller högre examen (eller motsvarande examen) i det specifika specialområde
H-1B1- avtalsbaserade visum för tillfälligt arbeteGäller endast för kvalificerade chilenska och singaporianska medborgare som tillfälligt kan arbeta i USA under vissa omständigheter.Еtt arbetserbjudande från en arbetsgivare inom resp. arbetsområde i USA. Arbetsgivaren måste fylla i en ansökan om arbetscertifikat (Application for Foreign Labor Certification). I-129.formuläret behövs inte
H-2A (säsongsbetonade jordbruksarbetare)Tillfälligt arbete inom jordbruket eller tjänster av säsongsbetonad karaktär
H-2B (kvalificerade och okvalificerade arbetare)Ett arbete som är av tillfällig eller säsongsbetonad karaktär och där det finns en brist på amerikanska arbetare.Ett intyg från arbetsdepartementet som bekräftar att det inte finns några kvalificerade amerikanska arbetstagare för den typ av arbete
H-3 (praktikanter)Få en utbildning från en arbetsgivare i något område. Utbildningen får inte vara tillgänglig i ditt hemland.
H-4 (anhöriga)Din make/maka eller dina ogifta barn (under 21 år) kan följa med, om du är innehavare av ett H-visum.
L-1 (koncerninterna överföringar)Om du är anställd på ett internationellt företag och tillfälligt har överförts ett moderbolag eller ett dotterbolag inom samma företag i USA.Du måste ha varit anställd utanför USA på det internationella företaget kontinuerligt under ett år av de tre föregående åren före din inträdesansökan till USA.
L-2 (anhöriga)Din make/maka eller dina ogifta barn (under 21 år) kan följa med till USA, om du är innehavare av ett L-visum.
OFör personer med utomordentliga kunskaper och prestationer inom ett område (inom naturvetenskap, konst, utbildning, näringsliv och friidrott eller TV)
PFör idrottsmän, underhållare, artister och viss väsentlig stödpersonal som kommer till USA för att uppträda.
Q Om du deltar i ett internationellt kulturellt utbytesprogram med syftet att tillhandahålla praktisk utbildning, anställning och utbyte av historia, kultur och traditioner i ditt hemland.

Hur ansöker du?

1.

Fylla i ansökningsformuläret DS-160

Du behöver göra följande:

 • Fyll i det elektroniska ansökningsformuläret för icke-immigrationsvisum (DS-160).
 • Skriv ut bekräftelsesidan av det elektroniska ansökningsformuläret DS-160 (innehållande en streckkod) och ta den med dig till din intervju.
 • Betala avgiften för ditt visum. Lägg märke till att avgiften är icke-återbetalningsbar och måste betalas före intervjun.
2.

Schemalägg en intervju

Du kan schemalägga din intervju här.

Du kommer att behöva följande information för att schemalägga en intervju:

 • Ditt passnummer
 • CGI-referensnumret som finns på ditt kvitto för avgiften för visumansökan.
 • Det tio (10)-siffriga streckkodsnumret från din DS-160-bekräftelsesida
3.

Förbered dig inför din intervju

Du behöver ta med dig följande dokumentation:

 • Ett pass som är giltigt i minst sex månader utöver din avsedda vistelsetid i USA.
 • Ditt icke-immigrationsvisum, bekräftelsesidan av ditt elektroniska ansökningsformulär (DS-160).
 • Ett kvitto som visar betalningen på 190 USD för ditt icke-immigrationsvisum. Beroende på din nationalitet är det möjligt att det tillkommer ytterligare en avgift för utfärdandet av visumet.
 • Ett färgfotografi (ca 5 x 5 cm) som är taget under de senaste sex månaderna.
 • Ett personbevis (”120-personbevis med alla relationer” från Skatteverket).
 • Om du är en L-1-sökande med en blankett måste du betala en avgift för förebyggande och upptäckande av bedrägligt beteende till värde av 500 USD.
 • Kvittonumret som är tryckt på din godkända I-129-petition. Papperskopior av I-797 krävs inte vid intervjun.

Studentvisum

Översikt

Om du vill resa till USA för att studera behöver du ansöka om ett studentvisum. När du blir antagen på en skola eller utbildningsinstitution, kommer de att skicka till dig dokumentation (ett I-20 formulär) som styrker att du har blivit godkänd för studier i USA. Den innehåller informationen som behövs för att betala SEVIS I-901-avgiften, för att ansöka om ett visum, eller ändra visumstatus. Du behöver lämna in dessa dokument vid din ansökan om studentvisum.

Hur långt innan ska jag ansöka om ett studentvisum?

Det rekommenderas att du ansöker om ett studentvisum så snart du får ditt I-20 formulär. Notera att även om ditt visum har utfärdats, kan du resa in i USA tidigast 30 dagar före starten av dina studier (i enlighet med datumet som har angivits på ditt I-20 formulär).

En grupp unga och glada studenter hissar den amerikanska flaggan på universitetsområdet
Heltidsstuderande med F-visum kan arbeta och söka anställning på campus som inte överstiger 20 timmar per vecka. Efter första årets studier har avslutats, kan sökanden leta efter en anställning utanför campus med tillstånd från USCIS.

Både kursen och typen av utbildningsinstitution som du kommer att besöka, avgör vilket studentvisum du behöver. Generellt finns det ett F-1 visum och ett M-1 visum. F-1 visumet avser akademiska studier och utbildningar som överstiger 18 timmar per vecka, medan M-1 visumet är för dem som kommer att besöka icke-akademiska och yrkesinriktade studier.

Du kan kontrollera vilken typ av studentvisum du behöver i tabellen nedan:

Obs! Innehavare av A, E, F-2, G, H-4, J-2, L-2, M-2 eller andra icke-immigrationsvisum som medföljande kan skriva in sig på offentliga folk- och gymnasieskolor.

Om du besöker:behöver du följande visum:
Universitet eller CollegeF
GymnasiumF
Privat grundskolaF
SeminariumF
KonservatoriumF
En annan akademisk institution, inklusive ett språkutbildningsprogramF
Yrkes- eller annan erkänd icke-akademisk institution, annat än ett språkutbildningsprogramM

Om din make/maka och/eller barn har för avsikt att följa med till USA, medan du studerar där, måste de skaffa sina individuella I-20-formulär, men de behöver inte betala SEVIS-avgiften.

Hur ansöker du?

1.

Fylla i ansökningsformuläret DS-160

Du behöver göra följande:

 • Fyll i det elektroniska ansökningsformuläret för icke-immigrationsvisum (DS-160).
 • Skriv ut bekräftelsesidan av det elektroniska ansökningsformuläret DS-160 (innehållande en streckkod) och ta den med dig till din intervju.
 • Betala avgiften för ditt visum. Lägg märke till att avgiften är icke-återbetalningsbar och måste betalas före intervjun.
2.

Schemalägg en intervju

Du kan schemalägga din intervju här.

Du kommer att behöva följande information för att schemalägga en intervju:

 • Ditt passnummer
 • CGI-referensnumret som finns på ditt kvitto för avgiften för visumansökan.
 • Det tio (10)-siffriga streckkodsnumret från din DS-160-bekräftelsesida
3.

Förbered dig inför din intervju

Du behöver ta med dig följande dokumentation:

 • Ett pass som är giltigt i minst sex månader utöver din avsedda vistelsetid i USA
 • Ditt icke-immigrationsvisum, bekräftelsesidan av ditt elektroniska ansökningsformulär (DS-160).
 • Ett kvitto som visar betalningen på 190 USD för ditt icke-immigrationsvisum. Beroende på din nationalitet är det möjligt att det tillkommer ytterligare en avgift för visumutfärdandet.
 • Ett färgfotografi (ca 5 x 5 cm) som är taget under de senaste sex månaderna.
 • Ett personbevis (”120-personbevis med alla relationer” från Skatteverket)
 • Ett godkänt I-20-formulär från din amerikanska skola eller utbildningsinstitution.

Visum för utbytesbesökare

Översikt

Om du vill ansöka om ett utbytesprogram i USA, behöver du ansöka om ett J-visum. Detta visum är avsett för de som kommer att delta i utbytesprogram inom områdena: vetenskap, konst och utbildning. Om din make/maka eller ogifta barn (under 21 år) vill följa med dig, måste de ha ett J-2 visum. De får inte arbeta med detta visum såvida de inte har fyllt i I-765-formuläret och ansökt om anställningstillstånd.

Notera att många utbytesbesökare måste återvända till sina hemländer i enlighet med den amerikanska immigrationslagstiftningen och vistas där under minst två år efter att deras utbytesbesök har avslutats. Det gäller särskilt för dem som vill ansöka om H-1, L-1, K-1 och immigrationsvisum.

Hur ansöker du?

1.

Fylla i ansökningsformuläret DS-160

Du behöver göra följande:

 • Fyll i det elektroniska ansökningsformuläret för icke-immigrationsvisum (DS-160).
 • Skriv ut bekräftelsesidan av det elektroniska ansökningsformuläret DS-160 (innehållande en streckkod) och ta den med dig till din intervju.
 • Betala avgiften för ditt visum. Lägg märke till att avgiften är icke-återbetalningsbar och måste betalas före intervjun.
2.

Schemalägg en intervju

Du kan schemalägga din intervju här.

Du kommer att behöva följande information för att schemalägga en intervju:

 • Ditt passnummer
 • CGI-referensnumret som finns på ditt kvitto för avgiften för visumansökan.
 • Det tio (10)-siffriga streckkodsnumret från din DS-160-bekräftelsesida
3.

Förbered dig inför din intervju

Du behöver ta med dig följande dokumentation:

 • Ett pass som är giltigt i minst sex månader utöver din avsedda vistelsetid i USA
 • Ditt icke-immigrationsvisum, bekräftelsesidan av ditt elektroniska ansökningsformulär (DS-160)
 • Ett färgfotografi (ca 5 x 5 cm) som är taget under de senaste sex månaderna.
 • Ett personbevis (”120-personbevis med alla relationer” från Skatteverket).
 • Ett kvitto som visar betalningen på 160 USD (för det fall att ditt J-program inte sponsras av den amerikanska regeringen) med en programkod som börjar med ett “G".
 • Ett godkänt DS-2019-formulär från ditt amerikanska program.
 • Du måste betala SEVIS-avgiften (för det fall att ditt J-program inte sponsras av den amerikanska regeringen) med en programkod som börjar med ett “G".

Visum för genomresa/fartygsbesättning

Översikt

Det finns två olika typer av visum för de som avser att göra en genomresa genom USA - C och D visum. Om du vill resa genom USA på din väg till en annan destination, behöver du ett C-visum.

Observera att om du är medborgare i ett VW-land, kan du resa genom USA med ett ESTA-tillstånd utan att skaffa ett visum. D-visumet är för besättningsmän som tjänstgör ombord på ett fartyg eller flygplan i USA. En kombination av genomrese-/besättningsvisum (C-1/D) är också möjlig.

Hur ansöker du?

1.

Fylla i ansökningsformuläret DS-160

Du behöver göra följande:

 • Fyll i det elektroniska ansökningsformuläret för icke-immigrationsvisum (DS-160).
 • Skriv ut bekräftelsesidan av det elektroniska ansökningsformuläret DS-160 (innehållande en streckkod) och ta den med dig till din intervju.
 • Betala avgiften för ditt visum. Lägg märke till att avgiften är icke-återbetalningsbar och måste betalas före intervjun.
2.

Schemalägg en intervju

Du kan schemalägga din intervju här.

Du kommer att behöva följande information för att schemalägga en intervju:

 • Ditt passnummer
 • CGI-referensnumret som finns på ditt kvitto för avgiften för visumansökan.
 • Det tio (10)-siffriga streckkodsnumret från din DS-160-bekräftelsesida
3.

Förbered dig inför din intervju

Du behöver ta med dig följande dokumentation:

 • Ett pass som är giltigt i minst sex månader utöver din avsedda vistelsetid i USA
 • Ditt icke-immigrationsvisum, bekräftelsesidan av ditt elektroniska ansökningsformulär (DS-160)
 • Ett färgfotografi (ca 5 x 5 cm) som är taget under de senaste sex månaderna.
 • Ett personbevis (”120-personbevis med alla relationer” från Skatteverket).
 • Ett kvitto som visar betalningen på 160 USD.
 • Om tillämpligt, en sjömansbok. Besättningsmedlemmar måste lämna in en officiell förlustrapport om de inte kan lämna in boken.

Visum baserat på religiöst arbete

Översikt

Personer som vill komma till USA för att arbeta i ett religiöst syfte behöver ett R-visum. Detta gäller vanligtvis för medlemmar av prästerskapet som utövar ett religiöst kall eller har ett religiöst yrke. Din blivande arbetsgivare måste skicka in ett I-129-formulär. Observera att du får inte ansöka om ett visum förrän din petition är godkänd. Ta med ditt kvittonummer för I-129-petitionen till din visumintervju för att verifiera din petition har godkänts.

Hur ansöker du?

1.

Fylla i ansökningsformuläret DS-160

Du behöver göra följande:

 • Fyll i det elektroniska ansökningsformuläret för icke-immigrationsvisum (DS-160).
 • Skriv ut bekräftelsesidan av det elektroniska ansökningsformuläret DS-160 (innehållande en streckkod) och ta den med dig till din intervju.
 • Betala avgiften för ditt visum. Lägg märke till att avgiften är icke-återbetalningsbar och måste betalas före intervjun.
2.

Schemalägg en intervju

Du kan schemalägga din intervju här.

Du kommer att behöva följande information för att schemalägga en intervju:

 • Ditt passnummer
 • CGI-referensnumret som finns på ditt kvitto för avgiften för visumansökan.
 • Det tio (10)-siffriga streckkodsnumret från din DS-160-bekräftelsesida
3.

Förbered dig inför din intervju

Du behöver ta med dig följande dokumentation:

 • Ett pass som är giltigt i minst sex månader utöver din avsedda vistelsetid i USA
 • Ditt icke-immigrationsvisum, bekräftelsesidan av ditt elektroniska ansökningsformulär (DS-160)
 • Ett färgfotografi (ca 5 x 5 cm) som är taget under de senaste sex månaderna.
 • Ett personbevis (”120-personbevis med alla relationer” från Skatteverket).
 • Ett kvitto som visar betalningen på 190 USD.
 • Kvittonumret som är tryckt på din godkända I-129-petition. Observera att I-797-formuläret inte längre krävs för intervjun.

Visum för hushållsanställda

Översikt

Personer som vill resa till USA för att arbeta som hushållsanställda behöver ett B-1 visum. De kan arbeta som kockar, hovmästare, chaufförer, hembiträden, betjänter, fotfolk, barnflickor, mödrar, hjälpare, trädgårdsmästare och betalda följeslagare. Om deras arbetsgivare är en utländsk diplomat eller regeringstjänsteman, kan de vara berättigade till ett A-3- eller G-5-visum, beroende på arbetsgivarens visumstatus.

Hur ansöker du?

1.

Fylla i ansökningsformuläret DS-160

Du behöver göra följande:

 • Fyll i det elektroniska ansökningsformuläret för icke-immigrationsvisum (DS-160).
 • Skriv ut bekräftelsesidan av det elektroniska ansökningsformuläret DS-160 (innehållande en streckkod) och ta den med dig till din intervju.
 • Betala avgiften för ditt visum. Lägg märke till att avgiften är icke-återbetalningsbar och måste betalas före intervjun.
2.

Schemalägg en intervju

Du kan schemalägga din intervju här.

Du kommer att behöva följande information för att schemalägga en intervju:

 • Ditt passnummer
 • CGI-referensnumret som finns på ditt kvitto för avgiften för visumansökan.
 • Det tio (10)-siffriga streckkodsnumret från din DS-160-bekräftelsesida
3.

Förbered dig inför din intervju

Du behöver ta med dig följande dokumentation:

 • Ett pass som är giltigt i minst sex månader utöver din avsedda vistelsetid i USA
 • Ditt icke-immigrationsvisum, bekräftelsesidan av ditt elektroniska ansökningsformulär (DS-160)
 • Ett färgfotografi (ca 5 x 5 cm) som är taget under de senaste sex månaderna.
 • Ett personbevis (”120-personbevis med alla relationer” från Skatteverket).
 • Endast för B-1-sökande: Ett kvitto som visar betalningen på 160 USD.
 • En kopia av din arbetsgivares visum eller annan metod som de kommer att använda för att resa in i USA
 • Ett anställningsavtal som är undertecknat av både dig och din arbetsgivare, som uppfyller alla krav som anges ovan
 • Endast för A-3- och G-5-sökande: En diplomatisk not (Note Verbale/officiell visumförfrågan) som bekräftar den huvudsökandens anställningsform, avresedagen, syftet med resan och längden på vistelsen i USA. Den ska ange namnet på den anställde och uppge arbetsgivarens titel eller officiella status. Det bör även specificera datum för avresan, syftet med resan och längden på vistelsen i USA. A-3- och G-5-sökande behöver inte betala ansökningsavgifter.

Journalist- och medievisum

Översikt

Personer som arbetar för utländska medier och tillfälligt reser till USA för att utöva sitt yrke, behöver ansöka om ett I-visum. De kan vara journalister, filmteam, redaktörer och personer i liknande yrken. Representanterna för utländska medier som kommer från VW-länder, får inte resa till USA under Visa Waiver- programmet och utöva sitt yrke. De behöver skaffa ett I-visum.

Hur ansöker du?

1.

Fylla i ansökningsformuläret DS-160

Du behöver göra följande:

 • Fyll i det elektroniska ansökningsformuläret för icke-immigrationsvisum (DS-160).
 • Skriv ut bekräftelsesidan av det elektroniska ansökningsformuläret DS-160 (innehållande en streckkod) och ta den med dig till din intervju.
 • Betala avgiften för ditt visum. Lägg märke till att avgiften är icke-återbetalningsbar och måste betalas före intervjun.
2.

Schemalägg en intervju

Du kan schemalägga din intervju här.

Du kommer att behöva följande information för att schemalägga en intervju:

 • Ditt passnummer
 • CGI-referensnumret som finns på ditt kvitto för avgiften för visumansökan.
 • Det tio (10)-siffriga streckkodsnumret från din DS-160-bekräftelsesida
3.

Förbered dig inför din intervju

Du behöver ta med dig följande dokumentation:

 • Ett pass som är giltigt i minst sex månader utöver din avsedda vistelsetid i USA
 • Ditt icke-immigrationsvisum, bekräftelsesidan av ditt elektroniska ansökningsformulär (DS-160)
 • Ett färgfotografi (ca 5 x 5 cm) som är taget under de senaste sex månaderna.
 • Ett personbevis (”120-personbevis med alla relationer” från Skatteverket).
 • Ett kvitto som visar betalningen på 160 USD.
 • Bevis på anställning:
  • Anställd journalist: Ett brev från din arbetsgivare som visar ditt namn, din befattning inom företaget, och syftet med samt längden på din vistelse i USA.
  • Frilansjournalist: En kopia av avtalet med en medieorganisation, som visar ditt namn, din befattning inom företaget, kontraktslängden samt syftet med och längden på din vistelse i USA.
  • Filmteam: Ett brev från din arbetsgivare som visar ditt namn, din befattning inom företaget, titel och en kort beskrivning av programmet som filmas samt syftet med och längden på din vistelse i USA.
  • Oberoende produktionsbolag under kontrakt med medieorganisation: Ett brev från den organisation som beställt arbetet och som visar ditt namn, titel och en kort beskrivning av programmet som filmas, kontraktslängden och den tid som krävs för att filma i USA.

Visum för avtalshandlare och avtalsinvesterare

Översikt

Visumen för avtalshandlare och avtalsinvesterare är tillfälliga. Syftet är att underlätta och öka den ekonomiska växelverkan mellan USA och andra länder. Det finns ett E-1 visum för avtalshandlare och ett E-2 visum för avtalsinvesterare.

Hur ansöker du?

1.

Fylla i ansökningsformuläret DS-160

Du behöver göra följande:

 • Fyll i det elektroniska ansökningsformuläret för icke-immigrationsvisum (DS-160).
 • Skriv ut bekräftelsesidan av det elektroniska ansökningsformuläret DS-160 (innehållande en streckkod) och ta den med dig till din intervju.
 • Betala avgiften för ditt visum. Lägg märke till att avgiften är icke-återbetalningsbar och måste betalas före intervjun.

E-avtalshandlare/avtalsinvesterare gällande företagsansökan måste skickas in elektroniskt till: evisastockholm@state.gov. Ämnesrad i e-postmeddelandet: "Efternamn, Förnamn, Företagsnamn, E visa ansökan". Använd denna e-postadress för specifika E-visumfrågor samt förfrågningar om E-visumärenden som redan har lämnats in. Handlingarna ska vara i PDF-format och inte överstiga 7MB (endast PDF).

2.

Schemalägg en intervju

Du kan schemalägga din intervju här.

Du kommer att behöva följande information för att schemalägga en intervju:

 • Ditt passnummer
 • CGI-referensnumret som finns på ditt kvitto för avgiften för visumansökan.
 • Det tio (10)-siffriga streckkodsnumret från din DS-160-bekräftelsesida
3.

Förbered dig inför din intervju

Du behöver ta med dig följande dokumentation:

 • Ett pass som är giltigt i minst sex månader utöver din avsedda vistelsetid i USA
 • Ditt icke-immigrationsvisum, bekräftelsesidan av ditt elektroniska ansökningsformulär (DS-160)
 • Ett färgfotografi (ca 5 x 5 cm) som är taget under de senaste sex månaderna.
 • Ett personbevis (”120-personbevis med alla relationer” från Skatteverket).
 • Ett kvitto som visar betalningen på 205 USD.

Avgifter

Alla som ansöker om ett icke-immigrationsvisum, inklusive barn, behöver betala en avgift innan visumintervjun. Avgiften är icke-återbetalbar och återbetalas inte oavsett om visumet utfärdas eller inte. Beroende på nationalitet kan man behöva betala en tilläggsavgift för viseringsutfärdande. Nedan listas avgiftsbeloppen enligt visumtypen som du behöver.

VisumtypBeskrivningAvgiftsbelopp (USD)Avgiftsbelopp (SEK)
BAffärer / turist160 USD1280.00
C-1Genomresa160 USD1280.00
DFartygs- / flygbesättning160 USD1280.00
EAvtalshandlare / investerare, yrkesspecialister från Australien205 USD1640.00
FStudent (akademisk)160 USD1280.00
HTillfälliga arbetare / säsongsarbetare och tidsbegränsade anställningar, praktikanter190 USD1520.00
IJournalist och media160 USD1280.00
JUtbytesbesökare160 USD1280.00
KFästman / fästmö eller make / maka till amerikansk medborgare265 USD2120.00
LKoncerninterna överföringar190 USD1520.00
MStudent (yrkesinriktad)160 USD1280.00
OPersoner med extraordinär förmåga190 USD1520.00
PIdrottsmän. Artister och underhållare190 USD1520.00
QInternationellt kulturutbyte190 USD1520.00
RReligiöst arbete190 USD1520.00
TOffer för människohandel160 USD1280.00
UOffer för brottslig verksamhet160 USD1280.00
TN/TDNAFTA-yrkesmän160 USD1280.00

Lägg märke till att avgiften betalas i motsvarande lokal valuta. Avgiftskvittot är giltigt i ett år så du behöver boka din intervju på ambassaden inom ett år från och med att du betalade avgiften.

Du kan betala din avgift i en filial till en bank som du själv kan välja. Du får inte överföra avgiften till någon annan person och får den inte tillbaka.

Betalningsmetoder

Du kan antingen betala avgiften via ett online bankkonto, online med ett betalkort eller kontant på en bank som du själv väljer.

Betalning via ett internetbankkonto

Om du utför en betalning via ditt online bankkonto, kommer ett CGI-referensnummer att visas på skärmen. Spara detta nummer, eftersom du behöver ange det i fältet ”Referens/Anledning till överföringen” på överföringssidan för ditt online bankkonto. Du måste också ange CGI-referensnumret när du ska schemalägga din visumintervju. Det gäller som bevis på betalningen av avgiften.

En beskrivning av informationen som du måste fylla i ditt online bankformulär:

Bankens namnSE Banken
IBANSE5650000000058151014938
BankgirotBG 508-5758
Referens/Anledning till överföringenDitt CGI-referensnummer
Beloppxxx,00 SEK
SWIFT/BIC-kodESSESESS
MottagarenStanley Associates Inc.

Onlinebetalning med ett betalkort

Du kan också betala avgiften med ett betalkort. När du har betalat visumavgiften, måste du skriva ut kvittots transaktionsnummer och spara det. Transaktionsnumret kommer att användas när du ska boka din intervju.

Kontant

Välj betalningsalternativet ”Kontant”. Skriv ut insättningsavin som kommer att innehålla ett unikt CGI-referensnummer. Ta dig till banken som du valt och betala avgiften. Glöm inte att inkludera ditt CGI-referensnummer i betalningsinformationen.

Observera att du kan boka din intervju först efter att betalningen har gått igenom. Om du alltså betalar avgiften via ett online bankkonto eller kontant på en bank, kan du boka din intervju först efter kl. 13.00 på nästa arbetsdag.

DS-160-formulär

Varje person som ansöker om ett icke-immigrationsvisum, behöver ha sitt eget DS-160-formulär. Det gäller även barn. Formuläret fyllas i och skickas in online innan du går till den amerikanska ambassaden för din intervju. När du har ifyllt ditt DS-160-formuläret, kommer systemet att generera en bekräftelsesida med en alfanumerisk streckkod. Skriv ut denna sida, eftersom du måste ta med dig den till intervjun. Så snart du har gjort det, kan du klicka på tillbaka-knappen och skicka en kopia av formuläret till din e-post för säkerhets skull.

VW- program för viseringsundantag

Medborgare från Sverige och många andra EU-länder som är med i Visa-Waiver- programmet kan resa till USA som turister eller affärsresenärer utan att de behöver ansöka om ett visum. De kan stanna i upp till 90 dagar i Förenta Staterna. Det elektroniska systemet för ansökan om inresetillstånd (ESTA) infördes av den amerikanska regeringen den 12:e januari 2009 för att stärka säkerheten och förhandsgranska alla som vill åka till USA.