Gruppbokningar

Observera att det är möjligt att göra en gruppbokning om du reser med en grupp på 15 eller flera personer. De behöver ha samma syfte för resan och kan till exempel vara artister, idrottare, yrkesmän, studentgrupper etc. Du kan även begära en speciell dag för gruppintervjun medan du bokar den. Du behöver ange den i fältet ”Reason for travel”.

Diplomatiska tjänstemän och regeringstjänstemän

Om du reser som en officiell representant för din regering, behöver du ansöka om en speciell typ av visum beroende på syftet med din resa.

Diplomatiska tjänstemän och andra regeringstjänstemän som resa till USA i tjänstesyfte behöver ett A-1 eller A-2 visum. De får varken resa in på turistvisum eller under Visa Waiver- programmet (VWP). De andra visumtyperna som kan utfärdas för diplomater och regeringstjänstemän är G-1 – G-4-visumen.

Visum för barn

Observera att även barn behöver ha ett visum för att resa till USA och måste betala samma avgift som vuxna. Visumtypen bestäms av syftet av resan.

Om vistelsen kommer att vara mindre än 90 dagar och barnen kommer från ett VW- land, kan de också ansöka om ett inresetillstånd under VWP .

Diversity Visa (Grönt kort)

Ett kollage med ett ordmoln om Diversity Visa, allmänt känt som Grönt kort-lotteriet, immigrationsskoncept i bakgrunden
Programmet för Diversity Visa syftar till att öka mångfalden bland den invandrade befolkningen i Förenta Staterna. Varje år vinner 55 000 slumpmässigt utvalda människor rätten att immigrera till USA.

Diversity Visa Program, allmänt känt som Grönt kort lotteriet, är ett program som tillåter ett bestämt antal utvalda personer att flytta till, bo och arbeta permanent i USA.

Du kan få ditt uppehållstillstånd beviljat av olika skäl. Du kan till exempel få det genom en familjemedlem som bor i USA sedan tidigare, om du kommer att arbeta för en amerikansk arbetsgivare eller om du gör investeringar i ett amerikanskt företag som skapar nya arbetstillfällen i landet.

Din ansökan måste skickas in online via en elektronisk blankett. Du kommer också att behöva skicka in en ansökan om immigrationsvisum (formulär DS-260) . När du har skickat in den, kommer du att få en e-post från Kentucky Consular Center (KCC) med information om när din visumintervju kommer hållas.

Du kommer att få ett svar om din visumansökan godkänns eller avslås, eller om du behöver skicka in ytterligare information mot slutet av din visumintervju. Om du blir godkänd kommer du att få information om hur och när ditt pass och visum kommer att skickas tillbaka till dig, hur du kan betala immigrationsavgiften till USCIS, såsom annan viktig information.